SŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice

Realizace: 2015