KONTAKT

Ing. arch. Ivona Poláčková
autorizovaný architekt

Pražská 1743/44, 669 02 Znojmo

Kancelář: Tovární 720/10, 669 02 Znojmo
Tel.: 608 533 209
Email: ivona.polackova@ipatelier.cz