PROFIL

STUDIUM:
1980-1984 – SUPŠ v Uherském Hradišti obor užitá malba v propagaci a architektuře
1991 – absolvovala studium na VUT FA v Brně – rekonstrukce a ochrana památek
1997 – uděleno autorizační oprávnění ČKA

PRAXE:
AAA atelier – Blansko
S-PROJEKT plus a.s. Zlín
A-projekt s.r.o. Znojmo
Znora nábytek spol. s.r.o., Suchohrdly

od roku 2000 soukromá praxe

V současné době žije a pracuje ve Znojmě

Ing. arch. Ivona Poláčková

autorizovaný architekt